Lila.

5 tekstów – auto­rem jest Li­la..

Gryzmoły słowne

Siedzę przy stole
gryzmolę

życie w cudzysłowie
bo­li tak samo
jak wyp­chnięcie po­za nawias

całe życie pisanie
o tym
co nie jest mi pisane. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 21 maja 2019, 12:17

Bo­gate wnętrze roz­puszcza język. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 maja 2019, 15:59

Wróblica

Kto ra­no wsta­je, ten ra­ni ptaki
sto­liczku nak­ryj mnie
na gorącym uczynku
z wróblem w garści. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 19 maja 2019, 10:08

Rzecz w tym

Rozkładam się spać
sto­liczku nak­ryj mnie
odpłacę ci się
w mat­rwej naturze. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 18 maja 2019, 22:28

Mowa domowa

Mówię do ściany
Płacz

Mówię do stołu
Na okrągło

Ma­my siebie
Do stracenia

I
Czas. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 16 maja 2019, 21:52
Lila.

Zeszyty
  • Bez – tros­ka

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

23 maja 2019, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Gryzmoły słow­ne

23 maja 2019, 21:35Lila. sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

23 maja 2019, 21:33Lila. sko­men­to­wał tek­st Strata przy­jaciela zos­ta­wia pus­tkę [...]

23 maja 2019, 21:23Lila. sko­men­to­wał tek­st Gryzmoły słow­ne

23 maja 2019, 19:38yestem sko­men­to­wał tek­st Gryzmoły słow­ne

23 maja 2019, 14:07Lila. wy­powie­dział się w wątku Ogródeep,

23 maja 2019, 14:00Lila. wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

23 maja 2019, 12:42Lila. sko­men­to­wał tek­st Strata przy­jaciela zos­ta­wia pus­tkę [...]

23 maja 2019, 11:37Lila. sko­men­to­wał tek­st Nim umrę, nau­czcie mnie [...]

22 maja 2019, 16:59Lila. sko­men­to­wał tek­st > może naj­bar­dziej nie­szczęsną [...]